Ads Top

Schade door everzwijnen nauwkeurig in kaart gebracht met drone

Everzwijnen zijn sinds 2006 terug aanwezig in Vlaanderen, na meer dan een halve eeuw aanwezigheid. De intensieve landbouw en de sterke verweving van bos- en landbouwgebieden in het Vlaamse landschap zorgen voor een hoog voedselaanbod. Ook klimaatsopwarming speelt zijn rol in de opmars: door de warmere wintertemperaturen hebben de biggen een grotere overlevingskans en door frequentere mastjaren verhoogt het voedselaanbod. De sterke opmars van de everzwijnen gaat gepaard met stijgende kans op landbouwschade.

Het doctoraat van Anneleen Rutten (Global Change Ecology Center, Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie, ook verbonden aan INBO) richt zich specifiek op deze problematiek. Anneleen: “Een veel grondiger kennis is belangrijk voor het doelgericht sturen van beleid en beheer rond everzwijnen. Momenteel veroorzaken everzwijnen vooral in de provincie Limburg veel schade. Door een nauwe samenwerking met landbouwers en jagers meet ik schadegevallen op in twee studiegebieden in Limburg, in mais- en graslanden. In 2015 en 2016 heb ik meer dan 140 schadegevallen bestudeerd met een drone. Door de percelen in detail te fotograferen met de drone, kan ik de beschadigde oppervlakte nauwkeurig berekenen en opbrengstverlies bepalen.”Momenteel is Anneleen druk bezig met het verwerken van de dronebeelden. Niet alle percelen blijken even aantrekkelijk voor everzwijnen. Anneleen: “Vaak zien we dat nabije gelijkaardige percelen, met dezelfde toegankelijkheid, zeer grote verschillen in schade vertonen. Daarom brengen we nu ook verschillende perceelseigenschappen zoals bemesting, leeftijd, gewasvariëteit, omgevende bosbedekking en bejagingstoestand in kaart.”

Om een beeld te krijgen van de toekomstige verspreiding van de everzwijnen zet Anneleen ook in op landschapsgenetisch onderzoek. Ze bestudeert de invloed van landschapsbarrières op verwantschapsstructuren in de everzwijnenpopulatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.