Ads Top

Promotie Lanah Evers op ‘Robust and Agile UAV Mission Planning’

Afgelopen 28 november, promoveerde Lanah Evers aan de Erasmus Universiteit op Agile en robuuste routeplanningsmethoden voor onbemande vliegtuigen in verkenningsmissies. ‘Robust and Agile UAV Mission Planning’ biedt ondersteuning binnen de toegenomen dynamiek, complexiteit en omvang van huidige en toekomstige militaire operaties. Tegenwoordig moeten militaire beslissingen steeds vaker op basis van onvolledige of onzekere informatie worden gemaakt. Bovendien moeten de beslissingen en planningen vaker herzien worden zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt. Deze problematiek werd het onderwerp van het zojuist afgeronde promotieonderzoek binnen een samenwerkingsverband tussen TNO, de NLDA en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek heeft geresulteerde en in baanbrekende resultaten, die gepubliceerd zijn in verschillende hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. De resultaten zijn van toegevoegde waarde voor defensie, en in het bijzonder voor uiteenlopende defensieplanningsvraagstukken, waaronder toekomstige aanschaf en inzet van onbemande vliegtuigen (UAV’s: Unmanned Aerial Vehicles).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.