Ads Top

Bescherming tegen onbemande mobiele systemen

Drones vroegtijdig opsporen dan wel neutraliseren – dat zijn mogelijke oplossingen om de bedreiging die uit kan gaan van onbemande systemen in de hand te houden. Vier ondernemingen gaan aan de slag om hiervoor producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Ze doen dit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Mareschaussee en de Nationale Politie. Medio 2016 demonstreren de ondernemers deze oplossingen.

Drones zijn tegenwoordig relatief goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar. Ze kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de openbare orde te verstoren of om verboden goederen binnen te smokkelen in een afgesloten omgeving. Wat is hier tegen te doen? Met deze vraag heeft het programma Veilig door Innovatie van de NCTV (Ministerie VenJ), samen met de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie, ondernemers uitgedaagd om nieuwe producten te ontwikkelen voor de bescherming tegen drones. Het programma Veilig door Innovatie past in het nieuwe innovatiebeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Inmiddels zijn dertien haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Uit deze haalbaarheidsonderzoeken zijn de beste vier voorstellen geselecteerd. De voorstellen van Robin Radar en van Microflown richten zich op detectie en identificatie. De voorstellen van COBBS Industries en van Delft Dynamic richten zich op het gecontroleerd neutraliseren (storen en of vangen) van drones.


De eerste stap bij de bestrijding van drones is opsporing ofwel detectie. Robin Radar ontwikkelt een radarsysteem dat drones op grote afstanden detecteert en identificeert. Dit systeem werkt volgens het ‘line of sight’ principe. Een radar kan vanaf een hoog punt een groot gebied bestrijken.

Voor plekken die je niet in kaart kan brengen, bijvoorbeeld tussen gebouwen, ontwikkelt Microflown een oplossing. Zij luisteren naar drones. Ook in een rumoerige stadse omgeving willen ze straks drones kunnen ‘horen’ en bepalen waar die dan precies vliegen.

Wanneer je eenmaal weet dat er een drone is, moet je er ook iets tegen kunnen doen. COBBS Industries en Delft Dynamics ontwikkelen tegenmaatregelen. COBBS Industries gebruikt hiervoor de ‘High Power Microwave’ technologie. In het haalbaarheidsonderzoek hebben ze onderbouwd dat deze technologie veilig kan worden ingezet om drones uit te schakelen. Delft Dynamics werkt met een schietnet onder een eigen drone. Deze drone vliegt naar het doel toe en vangt de ‘vijandige’ drone.

In totaal heeft de NCTV 1,75 miljoen euro vrijgemaakt voor deze innovatiecompetitie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland coördineert deze innovatiecompetitie en gebruikt daarvoor het ‘SBIR- instrument.’ De overheid identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. Het gaat om een maatschappelijk thema dat vraagt om innovatieve oplossingen. Het vraagstuk wordt beschreven in een SBIR-oproep. Vervolgens daagt de Rijksdienst voor ondernemend Nederland het bedrijfsleven uit om met oplossingen te komen. De beste voorstellen worden beloond met een opdracht voor een haalbaarheidsstudie. Hierna krijgen de bedrijven een kans om een offerte in te dienen voor de ontwikkeling van een prototype. Opnieuw worden de beste offertes beloond met een opdracht.

Bij deze SBIR is het onderwerp bescherming tegen ‘drones’, onbemande systemen die steeds meer worden ingezet voor allerlei doeleinden, niet altijd met goede bedoelingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.