Ads Top

Robot helpt Tilburgse peuters bij taalles

Onderzoekers van het Tilburg center for Cognition and Communication aan Tilburg University ontwikkelen in samenwerking met een consortium van Europese universiteiten en bedrijven, een sociale robot die jonge kinderen kan helpen om Engels of Nederlands te leren op een interactieve en speelse wijze. Het experiment dat in Tilburg van start is gegaan, is het eerste in de wereld waarin een sociale robot een taalprogramma aanbiedt voor peuters en kleuters uit verschillende culturen met verschillende moedertalen. Het uiteindelijke doel van het project is om een serie taalprogramma's te maken over verschillende onderwerpen (zoals getallen en ruimtelijke begrippen).

Door globalisering wordt het leren van een vreemde taal steeds belangrijker. Bijvoorbeeld voor kinderen van immigranten die thuis een andere taal spreken is het van groot belang dat zij in een vroeg stadium ook Nederlands leren, zodat hun schoolprestaties verbeteren en daarmee hun kansen en integratie in onze samenleving. De taalgevoelige periode van kinderen begint al op de peuterleeftijd, ook als het gaat om het aanleren van een tweede taal. Dat verklaart de keuze om te starten op peuterspeelzalen en in de kinderopvang. In nauwe  samenwerking met het Servicebureau Kinderopvang in Tilburg zijn vijf peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geselecteerd. De ouders van alle 3-jarigen zijn benaderd en een grote groep heeft ingestemd omdat zij het belang van dit onderzoek van harte ondersteunen.

Begin juli ronden de onderzoekers hun eerste experiment af, waarin wordt onderzocht hoe de robot het best met 3-jarigen kan communiceren zodat de interactie als veilig en plezierig wordt ervaren door de kinderen, en een educatieve waarde heeft. De contactmomenten van de robot met de kinderen zijn vastgelegd op beeld. De kinderen reageren over het algemeen spontaan en positief. De eerste onderzoeksresultaten worden in augustus verwacht.


Europese Commissie en Horizon 2020

Het L2TOR project wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020, en wordt uitgevoerd door een consortium van Europese universiteiten (waaronder in Nederland Tilburg University en Universiteit Utrecht) en een tweetal bedrijven die de NAO robot hebben ontwikkeld en op de markt brengen.

Servicebureau Kinderopvang ondersteunt professionele kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus o.a. in Tilburg en omgeving. Zij helpen met alle processen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van kinderopvang zoals pedagogiek en inrichting/huisvesting. Via www.sbkinderopvang.nl delen zij hun kennis en ervaring met ouders en geven inzage in de keuzes op het gebied van kinderopvang.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.