Ads Top

Samenwerking maritieme sector op het gebied van samenwerkende robots

Onlangs heeft er een succesvolle workshop plaatsgevonden over samenwerkende onderwater robots (AUV’s). Een consortium bestaande uit Boskalis, S[&]T, Hogeschool Rotterdam, RH Marine en TNO Maritiem & Offshore organiseerde deze workshop in het kader van een Maritiem Innovatie Impuls Project (MIIP). De doelstelling is om inzicht te krijgen in mogelijkheden voor de maritieme sector om aan te sluiten bij autonome robotontwikkelingen onder water.

TNO werkte op dit onderwerp reeds samen met de bedrijven S[&]T en Boskalis binnen het SWARMs-project. In dit project werkt men aan het - met behulp van draadloze datacommunicatie - onder water laten samenwerken van robots voor offshore toepassingen. Behalve de SWARMs-partners bleken er in Nederland meer organisaties aan dit onderwerp te werken. Organisaties als RH Marine en de Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld. Deze initiatieven zijn door TNO samengebracht in het MIIP project.
WorkshopAUV_TNO_800.jpg Workshop over samenwerkende onderwater robots (AUV’s)

Volgens Maurits Huisman, die namens TNO Maritiem & Offshore het MIIP project op heeft gezet, was er aan goede ideeën en enthousiasme geen gebrek. Ruim 35 geïnteresseerden hebben gedurende de dag verschillende applicaties uitgewerkt voor het gebruik van AUV’s. Daarnaast is er een eerste versie van een technologie roadmap opgesteld voor het ontwikkelen van deze applicaties.

"Al met al een beloftevolle stap voorwaarts voor een boeiend en uiterst relevante samenwerking in toekomstige projecten rondom dit onderwerp ", aldus Maurits Huisman. De komende maanden zal er gewerkt worden aan de voorbereidingen voor nieuwe gezamenlijke R&D initiatieven naar aanleiding van de workshop. Organisaties met interesse in deze initiatieven kunnen zich bij hem melden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.